Search Facebook Instagram Twitter

Leerkracht basisschool ontwikkelt digitaal scoreformulier

February 4, 2013

Het digitaal invoeren van Cito/Art data in Excel is nu mogelijk dankzij een programma ontwikkeld door Bas van der Hijden.

Departamento di Enseñansa Aruba (DEA) stelt zich ten doel om samen met de scholen te werken aan een continue verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Wat betreft het rekenonderwijs worden schoolteams jaarlijks gestimuleerd deel te nemen aan de reken-/ wiskundetoetsen van het CITO en ART leerlingvolgsysteem voor het basisonderwijs.


Bas van der Hijden, leraar klas 5 op het Colegio Frère Bonifacius, heeft hiervoor (op eigen initiatief) een digitaal LVS scoreformulier ontwikkeld.

“Het kon makkelijker” vond van der Hijden die taakuren heeft om te werken aan een ICT-infrastructuur voor zijn school, om software te installeren en ook om nieuwe ICT-producten/tools te ontwikkelen.

Dit is niet nieuw voor Bas. Ook in Nederland heeft hij een ICT-systeem ontwikkeld op de basisschool waar hij werkzaam was, en hoorde het bieden van ICT-ondersteuning aan collega’s tot zijn pakket bijzondere taken.

Op Aruba heeft de leerkracht in overleg met de interne begeleider (IB’er) en directrice van de school de formulieren ontwikkeld. “Door mijn ervaring in Nederland wist ik heel snel hoe ik het wilde opzetten”. Tijdens een vergadering hebben ze het hele team ingelicht en verzocht om het uit te proberen. Zo zijn de programmeringsfoutjes eruit gehaald en verbeterd. Het registreerwerk was nu makkelijker en zelfs leuker omdat je ook zelf meteen resultaten ziet.

Bas van der Hijden en IB’er Susan Haimé

Nadat het een half jaar in gebruik was op de eigen school, heeft de IB’er van Colegio Frère Bonifacius, mevrouw Susan Haimé, het excelprogramma gepresenteerd aan Departamento di Enseñansa Aruba (DEA). Mevrouw Jasmin Motzelt, die vanuit het Examenbureau van DEA de Cito/Art coördineert, heeft dit initiatief met enthousiasme ontvangen.

In samenwerking met mevrouw Haimé is het programma via de interne begeleiders van de diverse scholen onder de aandacht gebracht van alle collega’s in het basisonderwijs. Tijdens een IB-netwerk bijeenkomst heeft van der Hijden zijn proefversie gepresenteerd zodat ook andere scholen ermee aan de slag konden gaan. Volgens Motzelt heeft 90% van de groep dat ook gedaan, en de reacties waren bijzonder positief. Na een evaluatie van de testfase  zijn er nog een aantal aanpassingen aangebracht en is nu de definitieve, verbeterde versie klaar voor gebruik.

IB-netwerk van januari 2013

Vanuit het Examenbureau is er bij deze nieuwe afgeronde versie een handleiding samengesteld met gebruikerstips naar aanleiding van de eerste ervaringen die in de praktijk zijn opgedaan met het programma ‘Digitaal invoeren van CITO/ART data in Excel’.

Meneer Bas van der Hijden is naar Aruba gekomen door de verhalen van een collega in Nederland die vijftien jaar geleden ook drie jaar op Aruba en zes jaar op Bonaire werkzaam is geweest. “Vergeleken met Nederland moet je op Aruba wat inventiever zijn in het onderwijs doordat er minder middelen beschikbaar zijn. In Nederland is men aan de andere kant te snel met allerlei vernieuwingen, terwijl je soms niet te snel het oude moet loslaten”.

Ook is het onderwijs op Aruba wat klassikaler, vindt de leerkracht, en klassikaal werken met de hele groep kan ook heel nuttig zijn, een mix van groeps- en/of individueel werken is eigenlijk belangrijk.

Binnenkort verloopt het contract en vertrekt van der Hijden met zijn familie terug naar Nederland. Hiervoor wil hij er nog voor zorgen dat naast de digitale scoreformulieren voor de middentoets, nu ook de digitale scoreformulieren voor de eindtoets CITO/ARTcompleet en afgerond zijn. Van der Hijden hoopt dat ze nog jaren nuttig zullen zijn voor alle collega’s op Aruba.

De digitale scoreformulieren voor de middentoetsen en de gebruikershandleiding zijn (evenals de Cito/Art informatiebrochures en deelnameformulieren) te vinden op onze website!


Info / Contact

Pa mas informacion por tuma contacto cu DEA > Examenbureau

Scroll To Top
  • © 2011-2022 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw

By orbitalnets