Evaluatie 5 jaar Caribisch Nederland en 30 jaar Land Aruba: Lessen voor het Koninkrijk

February 4, 2016

In de Slotverklaring van de Miniconferentie over de nieuwe staatkundige structuur van Bonaire, Sint Eustatius en Saba op 10 en 11 november 2006 is afgesproken dat vijf jaar na de transitie (10.10.10) deze nieuwe structuur geëvalueerd zou worden.

Najaar 2015 heeft de Commissie evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland (Cie. Spies) haar rapport uitgebracht.

Dit rapport, Vijf Jaar Verbonden, is gebaseerd op drie achtergrondstudies, over achtereenvolgens: De gevolgen voor de bevolking, De nieuwe bestuurlijke structuur en De werking van wetgeving. De evaluatie verschaft veel inzicht over de verhoudingen tussen Europees en Caribisch Nederland.

Ook kunnen er lessen voor het Koninkrijk uit worden getrokken. Heeft Caribisch Nederland toekomst? Wat betekent 10.10.10 voor de relatie tussen Caribisch Nederland en de Caribische landen van het Koninkrijk: Aruba, Curaçao en Sint Maarten? Moet het Koninkrijk op andere leest worden geschoeid? Bij de beantwoording van deze vragen moet ook betrokken worden dat het land Aruba inmiddels dertig jaar bestaat. Wat is de stand van zaken? Welke kant moeten we op?

De spreker voor deze avond, Prof. mr. Herman Bröring is gast-hoogleraar Capita bestuursrecht aan de Universiteit van Aruba en hoogleraar Integrale Rechtsbeoefening aan de Rijksuniversiteit Groningen. Prof. Bröring was onderzoeker voor het deelonderzoek Vijf Jaar Caribisch Nederland: De werking van wetgeving in het kader van het evaluatieonderzoek van Caribisch Nederland.

Het rapport van dit deelonderzoek is in augustus 2015 gepubliceerd. Eerder (2008) was Prof. Bröring betrokken bij het onderzoek naar de juridische consequenties van de LGO- dan wel UPG-status voor de Caribische eilandgebieden van het Koninkrijk.

De bijeenkomst heeft een interactief karakter: naast een lezing, waarin prikkelende stellingen worden ingenomen, er ruime gelegenheid voor discussie.

Datum: Donderdag, 18 februari 2016
Tijd: 16:30 – 19:00
Plaats: Aula, Universiteit van Aruba, J.E. Irausquinplein 4
Entrée: 250 AWG
Inschrijving: Center of Lifelong Learning

tel: 526-2258 of 526-2259

email: cll@ua.aw

Inschrijfformulier

 


Info | Contact

Pa mas informacion por busca den e alfabet menu riba homepage: [University of Aruba] of por tuma contacto cu: [University of Aruba].

Scroll To Top
  • © 2011-2019 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw