Search Facebook Instagram Twitter

Studentenverzekering


Verzekering

De student uit Aruba is op grond van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen (1999) niet verzekerd voor de basiszorgverzekering in Nederland. Dit betekent dat een student uit Aruba, zolang hij/zij uitsluitend studeert en geen betaald werk verricht in Nederland, verplicht is zich particulier te verzekeren. Dit is ook expliciet opgenomen als een van de voorwaarden in de overeenkomst Arubalening Nederland.

Artikel 4     Verzekering

  1. De geldnemer is op grond van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 niet verzekerd in Nederland. De geldnemer is hierdoor verplicht zich particulier te verzekeren en de verschuldigde premies te betalen.

Bron: Arubalening Overeenkomst


Wet Langdurige Zorg (Wlz) – Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen Nederland

Artikel 20. Tijdelijk in Nederland studerenden

  1. Niet verzekerd op grond van de volksverzekeringen is de persoon die in Nederland verblijf houdt:
  2. uitsluitend wegens studieredenen en vóór de aanvang van de studie woonachtig was in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

Bron: wetten.overheid.nl – BWBR0010182/2019-01-01


Sociale Verzekeringsbank (SVB)

SVB is de officiële instantie in Nederland dat beslist op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) wie onder de Nederlandse basiszorgverzekering en volksverzekeringen valt of niet.

Ben je een buitenlandse student of kom je uit de voormalige Nederlandse Antillen of Aruba? En studeer je in Nederland? Dan ben je meestal niet verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz), wat betekent dat je geen recht hebt op een basisverzekering in Nederland. Als je als buitenlandse student in Nederland studeert, bent u niet verzekerd voor de Wlz. Ook niet als u bent ingeschreven op een adres in Nederland.

Ga je betaald werk doen in Nederland? Heb je bijvoorbeeld een bijbaantje, loop je stage of doe je vrijwilligerswerk waarvoor je betaald krijgt? Dan ben je vaak wel verzekerd voor de Wlz en moet je verplicht een basiszorgverzekering afsluiten.

Meer informatie:

Twijfel over je status in Nederland? Doe het Wlz-onderzoek via de SVB:


Zorgverzekeringslijn

Zorgverzekeringslijn is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van Nederland en geeft gratis advies over het oplossen van zorgverzekeringsschulden en het afsluiten van een zorgverzekering. Zorgverzekeringslijn is volledig onafhankelijk en geeft objetieve informatie en advies over zorgverzekering in Nederland. Alle studenten kunnen bij Zorgverzekeringslijn terecht met hun vragen of met problemen waar zij tegen aan lopen voor wat betreft zorgverzekering in Nederland. Dit kan zowel telefonisch, via een chatfunctie of via de e-mail plaatsvinden.

Website:

Informatieblad:


InsureToStudy

Insure to Study is een aanbieder van particuliere studentenverzekeringen in Nederland. Sinds 2015 biedt InsureToStudy het Arubaplan aan als speciale verzekeringspakket voor studenten uit Aruba die in Nederland studeren. Naast de ziektekostenverzekering bevat het Arubaplan o.a. ook een ongevallenverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, inboedelverzekering, reisverzekering, repatriëring en rechtsbijstand. Meer informatie:

Website InsureToStudy:

Dekkingsoverzicht:


Info / Contact

arubastudent.com

Scroll To Top
  • © 2011-2021 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw

By orbitalnets