Relato Anual

October 23, 2017


Het statistisch jaarverslag over de positie van het regulier onderwijs op Aruba is gemaakt door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de Directie Onderwijs. De gegevens die in dit verslag zijn verwerkt, zijn door de scholen via hun respectievelijke schoolbesturen aan de Directie Onderwijs verstrekt.

Het statistisch jaarverslag is bedoeld als hulpmiddel voor scholen, instellingen en andere stakeholders die gegevens van het onderwijsveld nodig hebben.De staat van het regulier onderwijs op Aruba gedurende het schooljaar 2015-2016 wordt aan de hand van tabellen weergegeven.


 

 


Info / Contact

DEA | Onderzoek & Statistiek

Scroll To Top
  • © 2011-2019 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw