Middelbaar Beroepsonderwijs


Op Aruba is er een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs:


Het Colegio EPI is de instelling voor het middelbaar beroepsonderwijs op Aruba. De school biedt onderwijs op niveau 3 en 4 en bestaat uit de volgende units: Unit Zorg en Welzijn  [Salubridad & Servicio], Unit Economie [Economia], Unit Horeca [Hospitality & Tourism] (engels) en Unit Techniek [Ciencia & Tecnologia].

In totaal kan je kiezen uit 12 reguliere opleidingen namelijk: Apothekersassistent, Verpleegkunde, Verzorging, Welzijn, Administratie, Secretariaat, Hospitality Management, Culinary Arts, Certified Cook, Bouwkunde, Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde.


Schoolbesturen

Het Colegio EPI wordt beheerd door het Openbaar schoolbestuur:

Contactinformatie: > Schoolbesturen


Wetgeving

In Aruba wordt een wet een landsverordening genoemd. Een landsverordening is een algemeen verbindende voorschriften bevattende besluit dat gezamenlijk door de Regering en de Staten is genomen volgens een procedure zoals omschreven in de Staatsregeling van Aruba. Landsverordeningen vormen een bron van recht, maar zijn niet de enige vorm waarin rechtsregels voorkomen. Ook landsbesluiten, houdende algemene maatregelen en ministeriële regelingen bevatten algemeen verbindende voorschriften. Daarnaast zijn er internationale verdragen of besluiten van internationale organisaties (zoals de Europese Unie) die algemeen verbindende voorschriften kunnen bevatten. Ook gewoontes en uitspraken van rechtssprekende instanties (jurisprudentie) zijn een bron van recht. Daarnaast spelen ook zaken als het gelijkheidsbeginsel en algemene beginselen van behoorlijk bestuur een rol. [overheid.aw]


Info / Contact

> Colegio EPI

Scroll To Top
  • © 2011-2019 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw