Vraag en Antwoord


Wat is leerplicht?

Dit is één van de punten van het Verdrag van de Rechten van het kind. Daarin staat dat: “alle kinderen recht hebben op onderwijs”. Omdat kinderen minderjarig zijn, betekent dit dat hun ouders en de overheid verplicht zijn om er op toe te zien dat ze daadwerkelijk naar school gaan.


Wie is leerplichtig?

Een voorbeeld:

Naam Geboortedatum Verplichte eerste schooldag
Mario 5 juli 2008 1 augustus 2012
Julietta 15 september 2009 1 augustus 2013

Speciale kinderen

Geldt de leerplichtwet ook voor speciale kinderen?

Leerplicht geldt voor alle kinderen die op Aruba wonen. Dus ook voor de speciale kinderen. Ook zij hebben recht op onderwijs.

Waarom moet ik toch naar school als ik speciaal ben?

Je moet toch naar school, omdat je op school leuke dingen leert die jou kunnen helpen in de toekomst. Daarnaast leer je vriendjes maken.


Illegale kinderen

Als ik illegaal ben op Aruba moet ik toch naar school gaan?

Ja, de leerplicht geldt voor alle kinderen die op Aruba wonen. Dus ook voor de illegale kinderen. Zij hebben ook recht op onderwijs. De leerplichtambtenaar zal alleen controleren of het kind naar school gaat. Het is niet de taak van de leerplichtambtenaren om informatie van illegale kinderen door te geven aan de immigratiedienst.

Wij zijn illegaal, kunnen wij uitgezet worden?

Als jouw ouder(s) illegaal zijn dan ben jij ook illegaal. Ja, dan worden jullie het eiland uitgezet. Tijdens het illegale verblijf, moeten kinderen echter ook naar school gaan. De school of de leerplichtambtenaren zullen jullie gegevens niet doorgeven aan de immigratiedienst.

Als ik naar school ga op Aruba, mag ik dan ook in Aruba blijven?

Neen, als je naar school gaat op Aruba, wil niet zeggen dat je ook op Aruba mag verblijven. De leerplichtwet bepaalt alleen dat kinderen die op Aruba wonen (legaal of illegaal), naar school moeten.


Tienermoeder(s)

Moeten tienermoeders ook naar school?

Ben je een tienermoeder en je hebt je school niet afgemaakt! Kans op onderwijs mag niet ontnomen worden als iemand op jonge leeftijd moeder is geworden. Er moet gezorgd worden voor opvang, waardoor de jonge moeder weer de kans kan krijgen om haar opleiding voort te zetten.


Vrijstelling

Wanneer kunnen we praten over vrijstellingen?

In een aantal uitzonderingen kunnen jongeren vrijgesteld worden van de leerplicht, bv:


Een dagje thuis

Mag ik mijn kind een dagje thuis houden?

Kinderen moeten elke dag naar school gaan. Ouders zijn er verantwoordelijk voor dat dit ook gebeurt. Toch betekent dit niet dat u uw kind onder bepaalde omstandigheden niet een dagje thuis zou mogen houden, bv.: bij ziekte van uw kind of in bijzondere gevallen zoals begrafenis, ongeval en dergelijke.


Thuisonderwijs

Wat moet ik doen als ik thuisonderwijs wil geven?

Procedure voor thuisonderwijs:


Controle en Toezicht

Wie controleert de leerplicht? Wie houdt toezicht op de leerplicht?

Lees meer: Controle en Toezicht

Wanneer neemt de school contact op met de leerplichtambtenaar?


Inschrijving

Hoe voldoe je aan de leerplicht?

Ouders moeten hun kind tijdig inschrijven bij een voor de leerplicht erkende school. U kan bij de schoolbestuur/school terecht voor meer informatie over de inschrijving. Hier treft u een lijst met alle contactgegevens van de scholen op Aruba. Inschrijvingen gebeuren meestal ruime tijd op voorhand, in de maanden december tot en met februari die voorafgaan aan het nieuwe schooljaar. Meer informatie: Inschrijving en Uitschrijving – Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met: Bureau Leerplicht Aruba.


Info / Contact

Bureau Leerplicht Aruba

Scroll To Top
  • © 2011-2019 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw