Buscando un topico?
Mustra tur topico

Structura


Stafafdelingen


Planning & Beleid

Wetgeving & Juridische zaken

 • Het voorbereiden van onderwijswet- en regelgeving;
 • Het geven van juridische advisering;
 • Het ondersteunen van de directeur Directie Onderwijs op het gebied van onderwijswetten en regelgeving.

Onderzoek & Statistiek

Diploma Evaluatie

 

Hoofdafdeling Onderwijskundige Zaken (HOZ)


Afdeling Begeleiding

 • Het begeleiden van scholen op schoolontwikkeling (leiding, team, schoolorganisatie), curriculaire, didactische en pedagogische innovaties;
 • Het verbeteren en begeleiden op leerlingenzorg.

Curriculum Ontwikkeling

Examenbureau

Scholing

Bureau Traimerdia

 

Innovatieprojecten


Projectgroep ICT

Proyecto Idioma den Enseñansa

 

Hoofdafdeling Onderwijsfaciliteiten en
Administratief Beheer (HOAB)


Studiefaciliteiten en -begeleiding

Onderwijsfaciliteiten

Onderwijspersoneel

 • Het zorgdragen voor contouren van personeelsbeleid;
 • Het zorgdragen voor subsidiering van schoolbesturen en controle daarop;
 • Het zorgdragen voor de rechtspositie van het onderwijspersoneel.

Onderwijsfinanciën

 • Het zorgdragen voor contouren van financieel beleid scholen;
 • Het beheren en administreren van de onderwijsfinanciën;
 • Het mede verzorgen en uitvoeren van onderwijsprojecten in het kader van Fondo Desaroyo Aruba (FDA), UNESCO, EU en de eigen begroting;
 • Het verzorgen van beleidsadviezen op het financieel-administratief terrein.