Buscando un topico?
Mustra tur topico

Ley
Toezicht op het Onderwijs
Landsverordening | DWJZ
Landsbesluit houdende vaststelling van een instructie voor de inspecteurs van het onderwijs
Info/Contact: Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ)

 
Kleuteronderwijs
Landsverordening | DWJZ
Landsverordening Kleuteronderwijs
Info/Contact: Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ)

 
Basisonderwijs
Landsverordening | DWJZ
Landsverordening Basisonderwijs
Info/Contact: Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ)

 
Voortgezet Onderwijs
Landsverordening | DWJZ
Landsverordening Voortgezet Onderwijs
De doorlopende teksten van:
het aangepaste Landsbesluit dagscholen v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o.
(AB 1999 no. 62)
het aangepaste Landsbesluit examens v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o.
(AB 1991 no. GT 35)
Nota van Toelichting:
Nota van toelichting op lb tot wijziging Lb dagscholen/examens v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o.
Info/Contact: Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ)

 
Hoger Onderwijs
Landsverordening | DWJZ
Landsverordening Universiteit van Aruba
Info/Contact: Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ)

 
Studie
Landsverordening | DWJZ
Bevordering van de Studie
Landsverordening | MinAZ, MinFIN, MinOND
Gedeeltelijke kwijtschelding studieschuld (25 oktober 2011)
LV Kwijtschelding Studieschuld (8 augustus 2017)
Info/Contact: Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ)

Directie Financiën

 
Diploma
Landsverordening | DWJZ
Landsverordening erkenning buitenlands diploma's
Info/Contact: Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ)

 
Onderwijspersoneel
Landsbesluit | DWJZ
Rechtspositie onderwijzend personeel
Landsbesluit | DWJZ
Bezoldiging onderwijzend personeel
Info/Contact: Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ)